Stappen van Leesoffensief Brabant

Manifest

Met een manifest waar bibliotheekdirecteuren en bestuurders van koepelorganisaties uit vve, po, vo, mbo en hbo hun handtekening onder hebben gezet, maken we het statement om niet te bezuinigen op leesbevordering en leesplezier, maar juist te investeren. Hierbij is de samenwerking tussen bibliotheken en (voor- en vroegschoolse) onderwijspartners cruciaal. De Brabantse bibliotheken stemmen de subsidieaanvragen die ze bij de Koninklijke Bibliotheek kunnen doen voor het Leesoffenief met elkaar af. 

Fase 1

De Brabantse bibliotheken werken aan een gezamenlijke aanpak om de subsidie zo goed mogelijk in te zetten. De overkoepelende thema’s zijn:        

  1. Activiteiten voor jongeren in samenwerking met de school.
  2. Overbrengen van expertise via collectie aan leerlingen onderbouw vmbo.
  3. Collectievorming ISK-school (vo) en inzet leesmediaconsulent t.b.v. leerlingen met een migratieachtergrond.

Op diverse plaatsen vinden al mooie leesoffensief initiatieven plaats. De ‘good practices’ zijn geïnventariseerd en zijn op deze website te zien, om elkaar te inspireren en om ons als bibliotheken te profileren.  

Fase 2

Het zwaartepunt ligt op het uitbouwen en borgen van de relaties en het verder uitvoering geven aan het leesoffensief.
 
Op 22 april 2021 vond de aftrap voor het Leesoffensief Brabant 'Wij doen mee(r)' plaats. Hierbij kwamen ruim 180 partners samen: directeuren, bestuurders en managers van de Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de Provincie Noord-Brabant. 

Sprekers vertelden over de nut en noodzaak van het Leesoffensief en dit werd met inspirerende voorbeelden uitgediept. Daarnaast werden cijfers en achtergronden over nut en noodzaak van geletterdheid besproken. 

Fase 3

Samen vormen we het Leesoffensief. In vervolgbijeenkomsten per doelgroep worden de thema's leesbevordering en leesplezier in de spotlight gezet. Klik op de gemarkeerde bijeenkomst om bij de samenvatting te komen.