Over ons

Leeskracht door samenwerking

Het Leesoffensief Brabant strijdt voor een betere leesvaardigheid. Binnen deze Brabantbrede, strategische samenwerking van onderwijs, kinderopvang en bibliotheken pakt iedere partner voortvarend zijn rol en deelt zijn expertise. Het doel? De Brabantse jeugd een leesvaardige toekomst geven zonder laaggeletterdheid. Samen gaan we voor leeskracht!

Bekijk onze stappen

De Brabantse jeugd geletterd

‘Laten we voor al onze kinderen letters voor het leven borgen’, staat in ons manifest.

Onze missie sluit hierbij aan: we willen dat alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs beginnen. Om vervolgens op het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs de leesvaardigheid en leesmotivatie verder te vergroten. Het ultieme doel? Dat alle Brabantse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten.

Waar staat Leesoffensief Brabant voor?

De Brabantse bibliotheken en Cubiss namen het initiatief voor het Leesoffensief Brabant (LOB). De aanleiding waren de berichten over de slechte leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Die holt achteruit, blijkt uit het PISA-onderzoek van 2022.

Tijd voor actie!

Lezen is gezond

Lezen maakt kinderen leuker, slimmer en gezonder. Onderzoeken onderschrijven dit keer op keer. Want al lezend vergroot je je inlevingsvermogen, het helpt je om een mening te vormen en door lezen ontwikkel je meer begrip voor een ander. Lezen verbetert schoolprestaties en vergroot kansen op de arbeidsmarkt. Het leidt aantoonbaar tot minder stress en houdt je gezonder. Kortom: goede leesvaardigheid is essentieel voor de Brabantse jeugd.

Laaggeletterdheid kost geld

Slechte leesvaardigheid heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. De maatschappelijke kosten zijn ruim €1,1 miljard per jaar. Voor Brabant betekent dit omgerekend €176 miljoen.

 

 

 

Kom in actie

Kortom: alle reden om samen in actie te komen. Ook de Brabantse bibliotheken geven gehoor aan het leesoffensief. Door partijen (onderwijs, gemeenten, kinderopvang en andere organisaties) te verbinden zodat iedereen vol vertrouwen zijn rol pak én bijdraagt aan leesbevordering en leesplezier.  

 

 

Samenwerken als sleutelwoord

Het Leesoffensief Brabant is een bovenlokale ‘paraplu’ van, voor en door het onderwijs en de bibliotheken. Het is een doorgaand proces. Het Leesoffensief faciliteert en stimuleert het onderwijs en de volledige onderwijsketen met advies in leesbeleid, -aanbod en -cultuur. We zoeken elkaar op, gaan strategische samenwerkingen en ontwikkelen met elkaar spraakmakende acties en inspirerende initiatieven.

Bekijk onze partners

Samen komen we verder

Het Leesoffensief Brabant maakt meer mogelijk dan de partners individueel bereiken. We rollen bijvoorbeeld landelijke lijnen als BoekStart en de Bibliotheek op school verder uit. Daarnaast borgen we projecten en zorgen we voor de continuïteit. Dankzij het Leesoffensief Brabant nemen bibliotheken, kinderopvang en  onderwijs (inclusief pabo-studenten) actief en eensgezind hun rol. Samen zetten we in op leesbevordering en maken het onderdeel van het héle onderwijs in plaats van alleen het vak Nederlands. Zo borgen we letters voor het leven voor al onze kinderen.

Ambassadeur Leesoffensief Brabant: Frank Lammers

Het Leesoffensief Brabant is noodzakelijk. Dat beaamt ook onze ambassadeur, acteur Frank Lammers. In zijn videoboodschappen zie je zijn visie op leesbevordering terug. Ook spreekt hij rechtstreeks leerlingen aan in het volgende filmpje.


Het Leesoffensief is een initiatief van