Verdiepende informatie

Resultaten Monitor de Bibliotheek op school mbo 2020-2021

Mbo Raad - Feiten en cijfers

Waar praten politici en media over als zij spreken over het mbo? Op deze pagina’s staan feiten en cijfers over het mbo in Nederland bijeen. Denk aan het aantal studenten en medewerkers, het studiesucces en de aansluiting op de arbeidsmarkt. De MBO Raad wil zo bijdragen aan een gefundeerd debat over het middelbaar beroepsonderwijs.

Bekijk de feiten en cijfers

Praktijkbeschrijvingen de Bibliotheek op school in het mbo

De ervaringen van het Koning Willem I College Den Bosch en Bibliotheek s Hertogenbosch (2018), Deltion college en Stadkamer in Zwolle (2018) en ROC Midden-Nederland en Bibliotheek Eemland in Amersfoort (2019) en het ROC Aventus en de bibliotheken Apeldoorn, Deventer en Zutphen (2019) kun je lezen in de praktijkbeschrijvingen. 

Bekijk de praktijkervaringen

Lezen over burgerschapsthema's

De verbetering van het taal- en leesonderwijs in het mbo verdient bredere aandacht. Vaak is het in de overvolle lesprogramma’s een ondergeschoven kindje of te veel gericht op het halen van toetsen. Dit leerzame en inspirerende verslag is een voorbeeld van hoe het anders en vooral beter kan. 

Bekijk de brochure

De doorgaande leeslijn

In deze publicatie De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0-20 jaar beschrijft Stichting Lezen op basis van wetenschappelijke inzichten de leesontwikkeling van kinderen en jongeren.

De doorgaande leeslijn

De Groene Amsterdammer - Serie: De leescrisis in het onderwijs

In een serie van vier artikelen onderzoeken hoogleraar en letterkundige Yra van Dijk en docent Nederlands Marie-José Klaver waar de leescrisis vandaan komt, wat de gevolgen zijn, en wat er nodig is om het tij te keren. Wat wordt er ondernomen om de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren te verbeteren en wat werkt er wel en niet? En waarom is lezen zo belangrijk?

Lees de artikelen van de Groene Amsterdammer hier