Aan de slag

Handreiking taalbeleid in het mbo

De handreiking is een hulpmiddel om te komen tot taalonderwijs, waarmee gediplomeerde mbo’ers taalvaardig genoeg zijn om te functioneren op de arbeidsmarkt, als burger in de maatschappij en in eventueel vervolgonderwijs. In het document staan aanbevelingen ten aanzien van visie op taalbeleid, professionalisering van docenten en het curriculum.

Bekijk de handreiking

25 werkvormen voor leesbevordering in het mbo

Een leescultuur laten ontstaan over vergroten is het doel van de onderstaande werkvormen voor het mbo. Als docent of leesconsulent kun je ze naar eigen inzicht (aangepast) inzetten of combineren. Je kunt daarbij kijken naar het leesniveau van de betreffende klas.

Bekijk de werkvormen

Project Heel Rotterdam Leest

De initiatiefgroep van het manifest ‘Heel Rotterdam Leest’ wil het lezen bevorderen van alle Rotterdammers. Het gaat ons dan vooral om het vergroten van het leesplezier. Als je meer leest word je beter in lezen en als je ergens goed in bent dan doe je het ook graag. Ontdek meer in ons manifest.

Lees meet over dit project

Toolbox leesbevordering in het (v)mbo

Veel jongeren lezen niet graag, terwijl het maken van leeskilometers en het hebben van plezier in lezen belangrijk is voor de leesontwikkeling. Met name leerlingen in (v)mbo kampen met deze problemen. In dit project is onderzocht hoe het op maat aanbieden van leesbevorderingsactiviteiten kan bijdragen aan het vergroten van de motivatie en het verbeteren van de leesvaardigheden van leerlingen in het vmbo.

Lees meer over de toolbox

Meer lezen, beter in taal - mbo

Een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling van studenten te stimuleren is het invoeren van een structureel beleid rond vrij lezen en vrijetijdslezen.In de brochure Meer lezen, beter in taal – mbo (2020) gaat Kees Broekhof uitgebreid op deze maatregel in.

Bekijk de brochure

LEES app voor jongeren

Op 11 september is de gratis LEES app geïntroduceerd. Met de LEES app krijgen vmbo-leerlingen en mbo-studenten een jaar lang gratis toegang tot 100 e-books en luisterboeken die speciaal voor hen zijn geselecteerd. De LEES app is een proef en voorlopig een jaar beschikbaar. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om de app te kunnen downloaden.
Na het downloaden van de app en het eenvoudig aanmaken van een account kun je meteen lezen of luisteren.

Lees meer over de LEES app