Samen bouwen aan leesbevordering: de rol van de Bibliotheek en het primair onderwijs

Gepubliceerd op: 7 maart 2024 09:04

Lezen is van groot belang voor een goede taalbeheersing. Wie goed kan lezen, behaalt betere schoolresultaten en heeft daarna meer kans op het vinden van een passende plek in de maatschappij. Goed kunnen lezen leidt tot meer kennis van de wereld en dus tot het kritischer kunnen omgaan met alle informatie die er, via veel verschillende media, om ons heen te vinden is. In een wereld waarin er informatie in overvloed is, is dat een belangrijke vaardigheid die we onze kinderen moeten aanleren.

In deze brochure vind je de aanpak en het aanbod van de Bibliotheek om invulling te geven aan leesbevordering in het primair onderwijs. De Bibliotheek beschikt naast een uitgebreide collectie ook over brede kennis en expertise op het vlak van leesmotivatie en digitale geletterdheid. Hiermee kan de Bibliotheek de school adviseren als professionele partner. Dat doet de Bibliotheek aan de hand van bouwstenen die samen een stevig fundament vormen. De inzet van de lees- en mediaconsulent vervult in die aanpak een sleutelrol binnen de samenwerking tussen school en bibliotheek. 

Bouwen aan leesbevordering brochure

Bekijk de brochure